کانال سروش حضرت عشق(امام خامنه ای)

کانال سروش حضرت عشق(امام خامنه ای)

ID: @hazrate_eshg

﷽💠ارائه‌سخنان‌رهبری
✒ ارائه‌اشعارِناب‌رهبری
📃ارائه‌فتاوای‌رهبر‌انقلاب
🚩ارائه‌بیانات‌رهبر،از‌وقایع‌روز
🎬ارائه‌نماهنگ‌و‌نواهنگ‌های‌ویژه‌رهبری
📩سخنان‌کمترشنیده‌شده‌رهبری
📷بزرگترین‌کانال‌ارائه‌تصاویر‌ویژه‌رهبری
بزرگترین کانال هواداران رهبر انقلاب در فضای مجازی
Sapp.ir/hazrate_eshg

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های سروش ویژه