کانال ایتا 🇮🇷zaban tourki🇮🇷

کانال 🇮🇷zaban tourki🇮🇷

ID: @zabantorki

روزی دو کلمه ترکی یاد بگیر تا درشهرهای ترک زبان گیر نکنی

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال tourki ، کانال zaban ، کانال بگیر ، کانال ترک ، کانال ترکی ، کانال درشهرهای ، کانال روزی ، کانال زبان ، کانال کلمه ، کانال گیر ، کانال نکنی ، کانال یاد

کانال های ایتا ویژه کانال های ایتا پربازدید