کانال ایتا چ مثل چمران

کانال چ مثل چمران

ID: @chamran

باز می جوییم چمران وجود خویش را، برای بازگشت به خویشتن خویش

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال باز ، کانال بازگشت ، کانال برای ، کانال جوییم ، کانال چمران ، کانال خویش ، کانال خویشتن ، کانال مثل ، کانال وجود

کانال های ایتا ویژه کانال های ایتا پربازدید