کانال ایتا ناظر و مجری ساختمان

کانال ناظر و مجری ساختمان

ID: @mojriha

این کانال برآن است تا با ایجاد یک محیط آموزشی منظم و موثر امکان گسترش علوم فنی و حقوقی نظارت و اجرای ساختمان را برای تمام مهندسان ناظر و مجری سراسر کشور فراهم آورد و به طبع در جهت پیشرفت جامعه مهندسی قدمی

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال آموزشی ، کانال آورد ، کانال اجرای ، کانال است ، کانال امکان ، کانال ایجاد ، کانال این ، کانال برآن ، کانال برای ، کانال پیشرفت ، کانال تمام ، کانال جامعه ، کانال جهت ، کانال حقوقی ، کانال ساختمان ، کانال سراسر ، کانال طبع ، کانال علوم ، کانال فراهم ، کانال فنی ، کانال قدمی ، کانال کشور ، کانال گسترش ، کانال مجری ، کانال محیط ، کانال منظم ، کانال مهندسان ، کانال مهندسی ، کانال موثر ، کانال ناظر ، کانال نظارت

کانال های ایتا ویژه کانال های ایتا پربازدید