کانال ایتا رهبرم‌سید‌علی

ویژه کانال ایتا رهبرم‌سید‌علی

ID: @rahbaram_seyed_ali

╭🍃﷽

– شھیدحاج‌قاسم‌سلیمانـی؛
ازاصول‌مراقبت‌ڪنید.
اصول‌یعنی‌ولیّ‌فقیه،خصوصاًاین‌حڪیم،
مظلوم،وارسته‌دردینْ،فقه،عرفانْ،معرفت؛
خامنـه‌ای‌عزیزراعزیزِجانْ‌خودبدانید؛
حرمت‌اوراحرمت‌ِمقدسات‌بدانید..

ـ مھربآنا! بغض‌هایمآنْ‌راشآنه‌باش..🌱

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های ایتا ویژه