کانال ایتا داستان کوتاه

کانال داستان کوتاه

ID: @Dastan_koutah

داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید …

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال اینک ، کانال پست ، کانال تابوت ، کانال خاک ، کانال خفته ، کانال داستان ، کانال سای ، کانال کوتاه ، کانال گردون ، کانال گوید ، کانال میوه ، کانال های

کانال های ایتا ویژه کانال های ایتا پربازدید