خبری دانشجویان کامپیوتراموزشکده فنی و حرفه ای سما دخترانه اصفهان

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گزارش شبکه اجتماعی

یک دلیل را انتخاب کنید


توضیحات اضافی (اختیاری)