کانال ایتا بصیرت افزایی۹۷_۹۸

کانال ایتا بصیرت افزایی۹۷_۹۸

ID: @basiratafzayi9798

روشنگری دینی-سیاسی
پاسخ به شبهات وشایعات
-نکات بسیارمهم درموردجنگ جهانی(آرماگدون؛جنگ سوریه؛آزادسازی

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های ایتا ویژه