کانال ایتا آب و کشاورزی

کانال آب و کشاورزی

ID: @Rooinkala

نکات مهم و کلیدی در مصرف بهینه آب در کشاورزی

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال بهینه ، کانال کشاورزی ، کانال کلیدی ، کانال مصرف ، کانال مهم ، کانال نکات

کانال های ایتا ویژه کانال های ایتا پربازدید