کانال Gfs

معرفی کانال های Gfs ثبت شده در سایت کانالها، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

🌍در این کانال انواع پدیده های جوی و پیش بینی الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت ارزیابی و دراختیار ...