کانال dame

معرفی کانال های dame ثبت شده در سایت کانالها، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

در لغت نامه دهخدا، کدبانو را بانوی بزرگ خانه و سرای گویند. در زبان انگلیسی، dame به معنای ...