کانال ــــرا

کانال تو مـــ جان و جهانی ــــرا

کانال سروش تو مـــ جان و جهانی ــــرا

اشــعار نابِ شعـــرای نامی ایـــران زمیـــن حضرت مولانا و حافظ و سعدی و شمس تبریزی و . . . ...

عاشقانه افزودن کانال به سروش
کانال های ویژه کانال های پربازدید