کانال بدان

معرفی لیستی از کانال های بدان ثبت شده در سایت کانال ها، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

در لغت نامه دهخدا، کدبانو را بانوی بزرگ خانه و سرای گویند. در زبان انگلیسی، dame به معنای ...