کانال بله نقلاب عشق

کانال بله نقلاب عشق

ID: @enghelab313

لطفا با قلبی شکسته💔 وارد شوید 👇🏽
اینجا👇🏽 تعمیرگاه دل های خسته است
زمین خورده ای ؟😥😪
اینجا 👇🏽یک جایی دنج برای هوایی
شدن دلهای خسته…💔

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های بله ویژه