کانال دارالشفا

کانال دارالشفا

ID : @darulshafa66

طب سنتی را “طب الصحه” نیز می نامند؛ یعنی طبی است که بیش از آن که بر درمان تأکید کند، بر سلامتی و پیشگیری تأکید می کند و از جمله اصرار دارد که طبیعت افراد باید شناسایی شود و تغذیه بر اساس طبع و مزاج صورت گیرد.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

اساس ، است ، اصرار ، افراد ، الصحه ، باید ، بیش ، پیشگیری ، تأکید ، تغذیه ، جمله ، دارالشفا ، دارد ، درمان ، سلامتی ، سنتی ، شناسایی ، شود ، صورت ، طبع ، طبی ، طبیعت ، کند ، گیرد ، مزاج ، نامند ، نیز ، یعنی

کانال شبکه ترویج بازی

کانال بله شبکه ترویج بازی

معرفی انواع بازی های فکری برای سنین مختلف و ارسال آن با حداقل هزینه

بازی افزودن کانال به بله
کانال های ویژه بله کانال های پربازدید بله

کانال

معرفی برترین کانال ها

» عضویت در کانال