کانال بله اقتصاد آنلاین

کانال اقتصاد آنلاین

ID: @economy_online

اطلاعات اقتصادی روز
ثروت بسیار خجالتی است .در حالی که فقر به شدت گستاخ است. شما بدون هیچ زحتمی، بدون هیچ فعالیتی می‌توانید فقیر شوید، اما برای ثروت باید به پول احترام بگذارید و با پول به شیوه صحیح برخورد کنید تا نزد شما بیاید.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال آنلاین ، کانال احترام ، کانال است ، کانال اطلاعات ، کانال اقتصاد ، کانال اقتصادی ، کانال اما ، کانال باید ، کانال بدون ، کانال برای ، کانال برخورد ، کانال بسیار ، کانال بگذارید ، کانال بیاید ، کانال پول ، کانال توانید ، کانال ثروت ، کانال حالی ، کانال خجالتی ، کانال زحتمی ، کانال شدت ، کانال شما ، کانال شوید ، کانال شیوه ، کانال صحیح ، کانال فعالیتی ، کانال فقر ، کانال فقیر ، کانال کنید ، کانال گستاخ ، کانال نزد ، کانال هیچ

کانال های بله ویژه کانال های بله پربازدید